heggvin
Fra byggingen av datasenteret på Heggvin på grensen mellom Løten og Hamar på Hedmarken. Foto: Green Mountain

NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain for å ha startet bygging av transsformatorstasjon uten konsesjon.

Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet begynte å bygge Heggvin transformatorstasjon i Hamar før de hadde fått tillatelse av NVE.

Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter, der Tik-Tok er en av kundene.

NVE ble varslet om det ulovlige forholdet i januar i år, da konsesjonsbehandlingen var i sluttfasen. Byggearbeidet ble da stanset. I februar ga NVE selskapet den nødvendige tillatelsen for å bygge anlegget. NVE varslet samtidig et mulig gebyr for den ulovlige byggingen.

Skjerper tilsynet

Det pågår nå en gjennomgang av kjente brudd på konsesjonsplikten i NVE. NVE vil fremover skjerpe tilsynet med ulovlig bygging av energianlegg, for å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte.

– Å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse, er et alvorlig brudd på en svært sentral bestemmelse i energiloven. Når aktører setter i gang arbeidet uten å ha tillatelse, undergraver det hele konsesjonsordningen, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE i en pressemelding.

– Alvorlig

NVE opplever en økning i antall saker med ulovlig bygging av energianlegg.

– Vi har en rekke saker på bordet der bygging har skjedd uten tillatelse, og dette er noe vi ser svært alvorlig på. Aktører som bygger elektriske anlegg uten konsesjon må forvente at vi følger opp, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.