aasland
Energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Etter to konsulentrapporter og tre innspill fra NVE om vektingsfaktor for fjernvarme, sier energiminister Terje Aasland at det nå er tid for å fatte beslutninger.

Utvidet med svar fra NVE på kritikken fra Norsk Fjernvarme. Som Energiteknikk har omtalt, fastholder NVE en vektningsfaktor for fjernvarmen på 0,8, til tross for at to konsulentrapporter fra henholdsvis Multiconsult og Norconsult har anbefalt en mer positiv vekting av fjernvarmen. NVE fraråder vektingsfaktorer som gir en full likestilling mellom...
Artikkelen er 762 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.