solkraft
Foto: Glitre Nett

Det kom få avklaringer om solkraft i revidert nasjonalbudsjett.    

Som kjent har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på oppdrag fra Energidepartementet å utrede en løsning som tilrettelegger for deling av fornybar strøm i næringsområder.  RME foreslo at ordningen skal ha en øvre grense på 5 MW installert effekt. Energidepartementet skriver at de og Finansdepartementet har gitt RME og Skattedirektoratet i...
Artikkelen er 298 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.