drone statnett
Statnett inspiserer med droner. Arkivfoto: Statnett

Luftfartstilsynet avdekket svak ledelse, manglende operativ kontroll, ressursmangel, dårlig avvikshåndtering, uklare prosedyrer og manglende øving. Statnett vil rydde opp. – Vi er en ung luftfartsorganisasjon.

Statnett har det siste året økt bemanningen fra to til seks ansatte ved dronesenteret i Sunndalsøra. Under et tilsyn 9. - 10. april i år avdekket Luftfartstilsynet flere avvik. «Ansvarlig leder opplever manglende forståelse over seg i organisasjonen for hva det kreves å være en luftfartsorganisasjon», skriver Luftfartstilsynet i sin...
Artikkelen er 736 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.