sol
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Solenergiklyngens årsmøte vedtok tirsdag å slå seg sammen med Fornybar Norge.

Som Energiteknikk har omtalt, har det pågått sonderinger og forhandlinger mellom de to foreningene siden høsten 2023, og fusjonsplanene fikk full støtte under Fornybar Norges generalforsamling 7. mai.

Under Solenergiklyngens årsmøte tirsdag ble det også enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjonen.

Planen er at fusjonen får virkning fra 1. januar 2025.  Siden fusjonen i realiteten betyr at Solenergiklyngen opphører, og integreres i Fornybar Norge, må saken bekreftes på et ekstra årsmøte i klyngen 14. august før beslutningen er endelig, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

– For Solenergiklyngen er fusjonen i tråd med målsetting om et sterkere faglig og politisk fellesskap. Både bakkemonterte solanlegg, solenergi på bygg og solenergi som del av energisamfunn har et betydelig potensial. Solenergi er viktig for en rask energiomstilling både i Norge og globalt, sier administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen i meldingen.

Den nye organisasjonen vil få flere nye aktiviteter innenfor solenergi som bransjeråd for solenergi, en ny seksjon for lokale energisamfunn inkludert lagring og fleksibilitet samt et internasjonalt forum.

– Vi stråler av glede for at Solenergiklyngen ønsker å bli en del av Fornybar Norge. Solanlegg både på bakke og bygg samspiller godt med de øvrige fornybarteknologiene, og kan i mange tilfeller monteres på arealer nær eksisterende infrastruktur, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge, i meldingen.

– Med Solenergiklyngen på laget, vil vi få styrket vår kompetanse på dette viktige området og være bedre i stand til å jobbe for et helhetlig energisystem. Alle fornybarteknologier må tas i bruk for at vi skal nå målet om et nullutslippssamfunn raskest mulig, sier Haga.