Stikkord: Nelfo

arbeidere

Statnett har søkt om unntak fra innreisereglene, men svarer at det vil bli for dyrt å bryte dagens kontrakter og starte omfattende nye anskaffelsesprosesser.

Strandskog

Arbeidslivskriminalitet må prioriteres høyere, elsikkerhetsarbeidet må få mer ressurser og sanksjonene mot alvorlige brudd må bli hardere, krever Nelfo og El og IT Forbundet,