Stikkord: Nelfo

Strandskog

Arbeidslivskriminalitet må prioriteres høyere, elsikkerhetsarbeidet må få mer ressurser og sanksjonene mot alvorlige brudd må bli hardere, krever Nelfo og El og IT Forbundet,