Stikkord: Svenska kraftnät

Karlshamn

Fossilbasert effektreserve skaper politisk debatt, etter at Ringhals 1 er stengt ned.

Kraftinvesteringer i Norden

Mens Statnett vil halvere investeringene, dobler Energinet og Svenska kraftnät sine.