Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden. (Foto: Håvard Anthonsen, Fundament)

Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.

Kilde: Agder Energi

I dag leveres fjernkjøling fra pumpestasjonen på Tangen, som henter kaldt sjøvann fra 150 meters dyp i Byfjorden. Fordelen med å bruke kaldt sjøvann er at en ikke behøver å bruke energi på å kjøle ned vannet, fordi på så stor dybde holder sjøvannet seg kjølig året rundt.

 Kjøleenergien i sjøvannet blir overført til byggenes egne kjøleanlegg gjennom vekslere uten bruk av kuldemedier.  

Nytt rør øker kapasiteten 
Sjøvannet pumpes videre i rør som blant annet er lagt i elva Otra og forsyner bygg langs elva, i byens sentrum og Sørlandet sykehus med kaldt vann.   

 Et rør krysser Østre Havn via Odderøya og forsyner blant annet Kilden Teater og Konserthus med kjøling. Rundt en kilometer av dette røret, som har en diameter på 28 centimeter, byttes ut med et nytt som er 50 centimeter i diameter. Det betyr at kapasiteten i fjernkjølenettet økes.  

 Det nye røret skal forsyne den vestlige delen av sentrum med fjernkjøling, det vil si bygg i Vestre Strandgate og området rundt Radisson Blu Caledonien Hotel. 

Koordinerer gravearbeidet 
Utbyggingen av fjernkjølenettet koordineres med kommunens utskifting ut vann- og avløpsnettet i Kvadraturen. Mange kabelaktører er også med i grøftene. God koordinering og godt samarbeid reduserer behovet for gjentatte graveprosjekt i samme område. 

Vil tilby kjøling til flere 

I 2019 er det mange byggeprosjekt på gang på vestsiden av sentrum. Derfor er det viktig at kjølenettet forsterkes og bygges ut i dette området. Det er høy etterspørsel etter fjernkjøling. Kundene er spesielt opptatt av miljøhensynet og en enkel, sikker kjøleleveranse.  

 Fjernkjøling leveres via to rør i byggets kjeller, og trenger lite plass. I forhold til tradisjonelle kjølemaskiner frigjøres dermed plass på taket, og støyende tørrkjølere kan fjernes. Det gjør det lettere å utvikle gode bomiljø, selv når det bygges høyere og tettere.

 Leilighetsprosjektet “BYhaven” i sentrum er et godt eksempel på dette med sine grønne tak. “BYhaven” har valgt å benytte fjernkjøling og fjernvarme. 

 Agder Energi Varme har investert rundt 100 millioner kroner i fjernkjølenettet siden den første utbyggingen av fjernkjøling startet i 2001.  Selskapet har ambisjoner om å bygge ut anlegget til å dekke store deler av Kristiansand sentrum. 

FAKTA 

  • ·Fjernkjølelanlegg bygger på samme prinsipp som fjernvarme, men i et fjernkjøleanlegg holder vannet en temperatur på 8°C i motsetning til i fjernvarmerørene, hvor vannet er 120°C varmt.  
  • ·I bygg som har fjernkjøling går det kalde vannet gjennom såkalte vekslere, hvor temperaturen overføres til kjøleanlegget som er installert i bygget.