I samarbeid med Nortura i Rakkestad i Østfold skal Østfold Energi omgjøre overskuddvarme til kjøling. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)

Østfold Energi har fått tilskudd fra Enova til å teste ny energiteknologi. Nortura i Rakkestad vil være de første som får overskuddsvarme omgjort til kjøling.

Kilde: Østfold Energi

Østfold Energi har fått 1,8 millioner kroner i støtte fra Enova til pilotprosjektet. Teknologien fra svenske SaltX brukes vanligvis til å lagre solenergi – nå skal den gi kjøling til eggepakkeriet i Rakkestad.

Nortura får varme fra forbrenningsanlegget i Rakkestad – utfordringen her og andre anlegg er at store mengder varme går til spille om sommeren. Forprosjektet Østfold Energi gjorde sammen med SaltX har vist at denne varmen kan omdannes til kjøling.

Teknologien fjerner dermed behovet for kjøleanlegg som drives på strøm, og all energien vil komme fra fjernvarmeanlegget. Dersom testingen går etter planen, vil anlegget installeres hos Nortura i 2019.

Det er svenske SaltX Technology, som står bak teknologien. De har i flere år jobbet med en teknologi for å lagre høytemperert solenergi for å produsere strøm om natta når sola ikke skinner. I forprosjektet med Østfold Energi ble det tydelig at den også kan brukes på fjernvarme. For Østfold Energi kan dette bety et helt nytt forretningsområde.

– Vi opplever en økende etterspørsel etter kjøling hos fjernvarmekundene våre. Går alt etter planen vil vi i samarbeid med SaltX få denne teknologien ut i markedet. Potensialet er stort, ikke bare i Norden, men også internasjonalt, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.