mørenett
Bildet viser Mørenetts arbeid med å forsterke eget nett. Illustrasjonsfoto: Mørenett

Det er et investeringsbehov på 400 millioner kroner de neste 4-5 årene i 132 kV-nettet Statnett selger i Møre og Romsdal, ifølge Mørenett.

Det skriver Mørenett i et brev til OED, NVE og Statnett, som Energiteknikk har sett. Brevet er et svar på et brev Nordmøre og Romsdal Regionalnett tidligere skrev til de samme mottakerne, og som Energiteknikk har omtalt.

I brevet gjentar Mørenett argumenter de tidligere har fremført for at de skal få kjøpe hele Statnetts 132 kV-nett i fylket, blant annet at de har døgnåpen driftssentral og at de de som rendyrket nettselskap er nøytrale og passer inn i en fremtidig DSO-organisering.

Videre skriver de at de har gjennomført grundige analyser med ekstern nøytral part som rådgiver, som de hevder tilsier at kostnadene med Mørenett som eier ikke blir høyere enn om selskapene bak Nordmøre og Romsdal Regionalnett skulle eie det.

400 millioner

Tvert om hevder de at nettleia med Mørenett som eier blir lavere enn om Nordmøre og Romsdal Regionalnett skulle eie det.

«Bakgrunnen for dette er at analyser viser et investeringsbehov i nettet som er til salgs på om lag 400 mill. kroner de kommende 4-5 årene. Mørenett eier allerede over 60% av regionalnettet i fylket. Det gjør at vi vil ha mange kunder og nett å fordele disse kostnadene på, langt flere og mer enn selskapene bak Nordmøre og Romsdal Regionalnett. Dette gjør at konsekvensene av framtidige investeringer blir lavere for den enkelte med Mørenett som eier inn i en framtid», skriver Mørenett.

Effektive

Selskapet legger også til at de er et av de mest effektive nettselskapa i fylket med en berekna effektivitet på 104 prosent basert på regnskapstall for 2018. 

Til slutt i brevet argumenterer selskapet for at nettstrukturen i fylket bør reorganiseres gjennom en fusjonsmodell, slik Energiteknikk tidligere har skrevet.

Neas, som er hovedaktøren i Nordmøre og Romsdal Regionalnett, kom nylig med et innlegg med hard kritikk av på Statnetts framgangsmåte i saken, noe Statnett forsvarte seg mot.

Energiminister Kjell-Børge Freiberg har dessuten forsvart Statnetts opptreden i saken, etter kritiske spørsmål fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Statnett har skrevet intensjonsavtale om å selge  hele sitt 132 kV nett-nett i fylket til Mørenett, men salget er ikke fullført.