ertsmyra
Ertsmyra transformatorstasjon på Tonstad i Sirdal kommune i Agder. Arkivfoto: Statnett

Statnett fikk sikkerhets-avvik.

Under et tilsyn hos Statnett på Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune i Agder i oktober fant Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ett avvik.

Statnetts rutine for utpeking av person nummer 2 ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak var ifølge direktoratet ikke i overenstemmelse med hovedregelen om at person nummer 2, i likhet med godkjent og utpekt leder for sikkerhet, må tilfredsstille relevante krav i fek (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr).

Ikke kvalifisert

Ifølge DSB opplyste Statnett at man kunne utpeke personer med kun adgangstillatelse til rollen som person nr. 2, samt at vedkommende ikke nødvendigvis fremsto som kvalifisert i henhold til forskriftens paragraf 5 om bruk av kvalifisert personell.

I veiledningsteksten til paragraf 12 i  fse (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) slås det ifølge DSB fast at hensikten med at det skal være minst 2 personer til stede ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg og på eller nær ved uisolert spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg, blant annet er at de skal kunne yte hjelp til hverandre dersom det skulle oppstå en ulykkessituasjon.

«Dette innebærer at alle i et arbeidslag må ha kunnskaper om anlegget, ha kunnskaper om førstehjelp og eventuelt være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Videre skal person nummer 2 bidra at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte. Således er hovedregelen at person nummer 2 må tilfredsstille relevante krav i fek når det skal utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», skriver DSB i sitt vedtaksbrev, som Energiteknikk har sett.

Fundamentale arbeidsoppgaver

Unntak fra hovedregelen kan være etablering av jording og kortslutning i kabelender i kapslet bryterarrangement med kapasitiv spenningsmåling og fastmontert jordslutter, skriver direktoratet.

Arbeidsoppgavene til leder for sikkerhet, blant annet etablering av jording og kortslutning for å sikre arbeidstakere fra å bli utsatt for fare, er ifølge DSB fundamentale for å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, og «anses å ligge klart innenfor de hensyn som skal ivaretas av kvalifikasjonskravene i fek».

Person nr. 2, der dette er påkrevd, skal ifølge DSB derfor ivareta tilsvarende kvalifikasjonskrav som leder for sikkerhet.

Konsekvens for lærlinger

I et svarbrev til DSB, som Energiteknikk har sett, skriver Statnett at de har informert hele Statnetts organisasjon om tilsynet og om DSBs krav. Statnett påpeker i informasjonsteksten at kravet innebærer at også person nummer 2 må ha relevant fagbrev, eller DSB-godkjenning når det er snakk om utenlandske ansatte, og at lærlinger ikke kan brukes som den andre personen.

Hvis man har med seg lærling på arbeidet, kan lærlingen utføre sikringstiltak under faglig ledelse av leder for sikkerhet (LfS), men det må i tillegg være med en person som er faglig kvalifisert.

Statnett skriver videre til DSB at de har fått tilbakemelding fra sine leverandører om at de opplever dette som ny informasjon.

Statnett mener derfor at DSB bør presisere dette så snart som mulig i bladet Elsikkerhet, slik at det kan innarbeides en lik praksis i hele bransjen.

Flere har fått avvik

Driftsleder Arnfinn Granheim i Statnett opplyser til Energiteknikk at Statnett fikk avviket på et direkte spørsmål fra DSB under tilsynet, og at det ikke var knyttet opp til en spesiell hendelse i Statnett.

– Bakgrunnen for spørsmålet fra DSB var at de hadde gitt et annet selskap et avvik på dette og at de nå stiller tilsvarende spørsmål til alle selskap de har tilsyn med, opplyser Granheim til Energiteknikk.