Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen møtte torsdag pressen i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 4. kvartal. Foto: Øyvind Lie

Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

På et møte med pressen i forbindelse med fremleggelsen av Statkrafts resultat for 4. kvartal torsdag morgen, ble konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen spurt om hva norske myndigheter bør gjøre for å sikre at mest mulig av eksportkapasiteten på NordLink-kabelen (1400 MW) mellom Norge og Tyskland kan utnyttes.

Full stans

Statnett advarte nylig i et brev til Olje- og energidepartementet om at tyske myndigheter i den første tiden fra kabelen settes i drift, om et snaut år, i perioder vil stanse flyten helt på kabelen.

– Det er en del av et større problem, nemlig at nord-sør-kapasiteten i Tyskland har begrensninger, og det er mye vindkraftproduksjon i nord som skal sørover. Så det er jo reelle problemer bak dette, reelle tekniske utfordringer som på en eller annen måte må løses, sa Rynning-Tønnesen.

– Så får Statnett i samarbeid med norske myndigheter gjøre det de kan for at kabelen får best mulig tilgang gitt situasjonen. Det er et tema som må tas opp med tyske myndigheter, sa Statkraft-sjefen.

Noen god, kjapp og enkel løsning finnes ikke.

– For å få løst det, må det bygges mer kapasitet i Tyskland. Resten blir å fordele et problem på flere aktører uten at problemet blir borte. Det som må til på sikt, er mer nettforsterkninger tvers gjennom Tyskland.

Baltic Cable

Rynning-Tønnesen fortalte at Statkraft har det samme problemet på kabelen de eier mellom Sverige og Tyskland, Baltic Cable.

– Den ble også pålagt eksportbegrensninger deler av tiden.

– Bør EU bli hardere i klypa mot Tyskland, og kreve mer tilgang enn nå, selv om det eventuelt må løses med motkjøp?

– Motkjøp er en økonomisk måte å kompensere på, det løser ikke den tekniske flaskehalsen som faktisk er der, sa Rynning-Tønnesen.