skagerrak 4
Legging av Skagerrak 4-forbindelsen. Foto: Robert Hansen

Vil øke kapasiteten fra 950 MW til 1450 MW.

Oppdatert med at Statkraft har regnet på effekten av å snu retningen.

Kapasiteten for overføring av kraft på tvers av land har vært lav denne vinteren, på grunn av feil i nettet, slik Energiteknikk har omtalt.

I januar og februar i år har kapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige og Danmark ifølge Energi Norge vært henholdsvis 41 prosent og 24 prosent lavere enn samme periode i 2019.

Eksportkapasiteten fra Norge til Danmark er redusert til 950 MW, mens importkapasiteten er redusert til 1450 MW. I informasjonen fra TSOene kommer det frem at det er mulig å snu retning på denne begrensningen, slik at vi i stedet kan eksportere 1450 MW og importere 950 MW.

Ifølge Energi Norge har Statkraft regnet ut at samfunnet kan tjene om lag 500 millioner kroner på å snu primærretningen ut 2020.

– Slik magasinfylling og prisbildet i Norge og Danmark er nå mener vi det rasjonelle vil være å prioritere eksportkapasiteten på Skagerak-forbindelsen, sier næringspolitisk rådgiver Per Arne Vada i Energi Norge i en melding på bransjeorganisasjonens nettside.

I uke 9 var prisen i Danmark og Sverige over dobbelt så høy som i Sør-Norge. Dette skjer fordi vi har mye vann og overføringskapasiteten er begrenset.

– Vær, vind og feil i nettet trekker i retning av lave priser, men på Skagerak-forbindelsen mener vi TSOene har vært for passive med å vurdere tiltak over tid, sier Vada, som heller ikke er fornøyd med informasjonen Statnett har gitt om hva aktørene kan forvente av overføringskapasitet i tiden framover.