møte med solberg om vannkraftskatt
Fredag hadde statsminister Erna Solberg møte med en delegasjon fra El og IT Forbundet, LO, BKK, Energi Norge og NHO.
Foto: El og IT Forbundet

Vil sikre investeringer i vannkraften.

  • Øyvind Lie

Fredag møtte El og IT Forbundet, sammen med NHO, LO, Energi Norge og BKK statsminister Erna Solberg for å snakke om skatteregimet for vannkraft.

– Det er kanskje ikke det mest vanlige at vi kommer fra Youngstorget for å be om det som kan oppfattes som skatteletter når vi møter regjeringen. Men denne saken har vi faktisk jobbet med i flere år, og det er fordi vi er overbevist om at dette er samfunnsmessig smart å gjøre. Utløser vi disse investeringer vil det samlet sett bidra til økte inntekter for det offentlige, både gjennom skatt og eierinntekter, da de aller fleste av disse anleggene er offentlig eid, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, i en melding på foreningens nettside.

Forbundet mener oppgraderte vannkraftverk gir muligheter for klimakutt, ny industri og sysselsetting.

Mens grunnrenteskatten egentlig skal forhindre at selskapene tar ut en for stor profitt fra utnyttelse av ressursen, fungerer skatten slik i dag at lønnsomheten i å gjøre nødvendige investeringer i vannkraftverket fjernes, ifølge El og IT Forbundet.

Ifølge El og IT Forbundet ville ikke statsministeren gi noen løfter i møtet.

«Men dersom regjeringen velger å kraftnæringa i møte er høstens statsbudsjett et naturlig sted å gjøre det», skriver El og IT Forbundet.

Kraftskatteutvalget med tidligere NVE-sjef Per Sanderud i spissen avviste i sin rapport at det er grunnlag for å gjøre endringer som næringen etterspør, og Sanderud har nå gjentatt advarslene mot at endringer kan føre til samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer, noe Energi Norge avviser.

Det er flertall på Stortinget for å gjøre endringer. Sist ut på banen til å støtte en endring er Distrikts-Høyre.