Per Sanderud
Per Sanderud la 30. september 2019 fra forslag til endringer for vannkraftbeskatningen.
Foto: Øyvind Lie

Frykter ulønnsomme investeringer.

  • Øyvind Lie

– Jeg tror det er lurt å kikke litt på rapporten vår før alle kompromissene blir laget. Så får vi håpe de gjør fornuftige ting, sier Per Sanderud til NTB. Han ledet regjeringens ekspertutvalg om skattesystemet for kraftbransjen, som leverte sin rapport for et snaut år siden.

Energi Norge ønsker et høyere skjermingsfradrag, for å skjerme deler av avkastningen på investeringene i kraftverkene før skatten beregnes, slik at ikke skatten rammer prosjekter med dårlig eller normal avkastning.

Det fikk ikke bransjeorganisasjonen gehør for i Sanderud-utvalgets rapport. Sanderud står fremdeles på sitt, og hevder at Energi Norge setter skjermingsfradraget for høyt og at det dermed ikke reflekterer den reelle verdien av investeringsutgiftene.

– Du kan gjøre ulønnsomme prosjekter lønnsomme. Der er en samlet ekspertise uenig med Energi Norge, sier Sanderud til NTB.

Nå er det likevel flertall blant partiene på Stortinget om å gjøre noe med grunnrenteskatten så det skal bli mer lønnsomt å oppgradere gamle kraftverk. Sist ute er Distrikts-Høyre.

Energi Norge avviser at endringen de foreslår, kan gi prosjekter som egentlig ikke er lønnsomme.

– Det er liten fare for at det blir overinvesteringer i fornybar energi, så lenge utbyggingen er markedsbasert. Problemet er at dagens skattesystem ikke virker nøytralt, og favoriserer andre fornybarkilder enn vannkraft. Da går vi glipp av gode prosjekter med lavt konfliktnivå, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til NTB.