melkøya
Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Bildet ble tatt før brannen.
Foto: Øyvind Lie

Brannen skadet kraftturbin, elektroutstyr og kabler og stanser Melkøya-anlegget i 12 måneder.

  • Øyvind Lie

Saken er skrevet om, utvidet med kommentar fra Equinor om konsekvensene for elektrifiseringsprosjektet.

Kartlegging av skadeomfanget etter brannen på Hammerfest LNG 28. september indikerer at LNG-anlegget vil være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer, skriver Equinor i en pressemelding.

Foruten brannskader på luftinntaket på en av anleggets fem kraftturbiner har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet skadet andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Anlegget består av fem gassturbiner med varmegjenvinning, med installert effekt på 230 MW kraft og 197 MW varme. Equinor har  tidligere satt Aibel til å utrede en storstilt elektrifisering av anlegget, med stenging av gassturbinene og henting av kraft fra landnettet.

Konseptvalg på nyåret

– Hva vil den 12 måneders utsettelsen har å si for planene til Aibel og planene om å elektrifisere anlegget?

– Det er ikke endring i prosjektet, man jobber videre fram prosjektet mot konseptvalg, såkalt DG2, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor til Energiteknikk.

– Så arbeidet legges ikke ned eller gjøres helt annerledes på grunn av skadene på anlegget?

– Slik situasjonen er nå, får det ikke noen endringer i planen for elektrifiseringen, en jobber videre mot å modne prosjektet mot et prosjektvalg.

– Alt annet like, gjør brannen det mer eller mindre sannsynlig at det blir elektrifisering av Melkøya?

– Det blir ren spekulasjon. En vil jo gå gjennom de beslutningspunktene en har uavhengig av brannen. Neste steg er å ta et konseptvalg på nyåret, sier Eriksen.

Statnett har tidligere uttalt at de ser det som realistisk med uttak av 270 MW fra landnettet på Melkøya-anlegget, men sett mulighet for uttak på hele 410 MW ved en fullelektrifisering.

Granskes

I normal drift slipper Melkøya-anlegget ut en drøy million tonn CO2 per år.

Ifølge dagens nyhetsmelding vil stansens varighet avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.

– Sikkerhet har første prioritet og vi vil ikke starte anlegget før vi er sikre på at det kan gjøres på en trygg måte. Derfor har vi jobbet systematisk og grundig med å kartlegge skadene etter brannen og vurdere den tekniske tilstanden på anlegget. Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik i meldingen.

Equinor vil benytte nedstengingsperioden til også å gjennomføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021. Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021.

Equinor, samt Petroleumstilsynet (Ptil) og politiet har startet granskinger av brannen og dette arbeidet vil pågå ut året.