tina bru
Energiminister Tina Bru. Foto: Øyvind Lie

Men Tina Bru vil la selskapene få saken vurdert hos Oljeskattekontoret som før.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk har skrevet, har Frps Terje Halleland advart mot å bruke oljeskatteregimet til å finansiere havvind-utbygging, og ønsket en avklaring om dette i energimeldingen.

Oljeskatteregimet innebærer at selskapene kan avskrive 78 prosent av utgiftene sine. Havvindparkene Siragrunnen og Havsul har tidligere vært planlagt ved å benytte seg av oljeskatteregimet, noe som har skapt debatt.

Ulønnsomme subsidier

Etter at energiminister Tina Bru (H) hadde lagt fram energimeldingen fredag, spurte Energiteknikk henne om regjeringen legger opp til at havvind-utbyggerne skal kunne benytte seg av dette regimet ved å sende krafta til land og så ut til oljeinstallasjonene igjen, slik det var planlagt på Siragrunnen.

– Vi legger ikke opp til en hovedmodell på at petroleumsskatt skal være virkemiddelet for å utløse havvind. Men vi endrer heller ikke den politikken som sier at man har mulighet til å få saken sin vurdert hos Oljeskattekontoret prosjekt til prosjekt. Den muligheten vil fortsatt være der. Men vi vil bruke auksjon på Sørlige Nordsjø og teknologistøttemulighet på Utsira Nord. Vi har ikke noe ønske om å bruke oljeskatteregimet, litt fordi jeg mener vi ikke bør bruke systemet for å subsidiere kraftutbygging som ikke er lønnsom på egne ben ennå, sier Bru.

Konkrete vurderinger

– Men hvis man som på Hywind Tampen leverer strøm direkte til innretningene, da vil det kanskje bli noe annet?

– Det er noe annet. Men når du skal begynne å ha det inn til land, endrer det seg, da må man gjøre konkrete vurderinger fra case til case, sier energiministeren.