raymond johansen
Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo. Foto: Sturlason

CO2-fangst fra avfallsanlegget på Klemetsrud fra 2026 er fullfinansiert.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk har omtalt, overtar Hafslund Eco som majoritetseier i Fortum Oslo Varme, og får en eierandel på 60 prosent, mens Infranode og HitecVision skal eie de resterende 20 prosentene hver. I børsmeldingen ble det gjort klart at partnerskapet har et klart mål om å realisere prosjektet for fangst og lagring av CO2 på Klemetsrud sør i Oslo.

Nå kommer Hafslund Ecos eier, Oslo kommune, med detaljer om hvordan det skal gjøres.

2026

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo i en pressemelding.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av byens utslipp, og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Fra og med 2026 skal det ifølge Johansen fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler.

6 milliarder

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet, går det fram i pressemeldingen Staten har forpliktet seg til 3 milliarder.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen i meldingen.

Global eksportvare

Oslo kommune ser også på dette som en viktig investering i selskapets videre industrielle utvikling.

– Avfallshåndtering er en global utfordring som i dag gir enorme utslipp. Store mengder avfall legges på deponier. Energigjenvinning av restavfall med karbonfangst er en del av løsningen. Nå kan hele verden se til Oslo for å lære. Norsk kunnskap kan bli en global eksportvare, sier Johansen.

Seriøse aktører

Han er fornøyd med transaksjonen og de nye partnere.

– Vi får med oss to seriøse aktører med kapital, bunnsolid kompetanse og med motivasjon til å utvikle et grønt selskap i samarbeid med Hafslund Eco. For Oslo kommune har det vært en absolutt forutsetning for transaksjonen at karbonfangstprosjektet gjennomføres. HitecVision og Infranode deler den forutsetningen, og ser de store mulighetene som ligger i karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, i meldingen.

Synergier med kraftmarkedet

Gjennom avtalen øker Hafslund Eco sin årlige energiproduksjon med nær 2 TWh. Selskapet ser på CCS som en viktig satsing for å lykkes med visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid

– Fjernvarme har operative og eiermessige synergier mot vannkraft og opererer i det samme kraftmarkedet. Her har Hafslund Eco mye kompetanse å bidra med som eier, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco, i en pressemelding.

Eksterne lån

Oslo kommune skriver at de finansierer sitt bidrag med eksterne lån og ikke gjennom bykassa. Det etableres et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Oslo kommune stiller eksisterende aksjonærlån til Hafslund Eco som sikkerhet slik at selskapet kan låne opp inntil 2,1 milliarder kroner til å finansiere kommunens andel av prosjektet.

– I framtida vil det bli dyrere å forurense. Og selv om dette prosjektet ikke er risikofritt, ser vi for oss at et storskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud vil lønne seg når prisen på å fange CO2 blir lavere enn prisen på å slippe CO2 rett ut i atmosfæren, sier Einar Wilhelmsen (MDG), finansbyråd i Oslo.

Skal behandles i bystyret

Denne uken fremmer byrådet saken for bystyret med et forslag om behandling i bystyremøtet 27. april 2022. Partene vil kunne signere en endelig avtale når godkjennelse foreligger fra bystyret og Konkurransetilsynet.

Fortum Norge skriver i en pressemelding at en viktig del av deres strategi er å kontinuerlig videreutvikle og optimalisere konsernets virksomheter for å sikre verdiskaping, muliggjøre vekst og sørge for solid balanse, og at de i 2020 derfor solgte sin fjernvarmevirksomhet  i Joensuu og Järvenpää i Finland, og i 2021 i de baltiske landene, samt eierandelen på 50 prosent i Stockholm Exergi.