STATNETT
Illustrasjonsfoto: Statnett

Esa vil ta stilling til forslag fra regjeringen om å begrense krafteksporten til Europa.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi følger med på den norske strømdebatten, sier Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i Eftas overvåkingsorgan Esa til NTB.

– Når konkrete forslag om ordninger foreligger vil vi vurdere om disse er EØS-relevante og, om så, gå i dialog med norske myndigheter for å unngå at eventuelle tiltak er konkurransevridende og uforholdsmessige, sier Hetland.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har som kjent konkludert med at EØS-avtalen tillater regjeringen å begrense strømeksporten av hensyn til forsyningssikkerheten, men ikke for å få ned strømprisene.

Siste utevei

Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet har reagert kraftig på signalene fra Norge, og frykter at flere land vil følge etter og at det vil få stor negativ effekt på strømmarkedene i Norden og Europa.

Disse bekymringene er forståelige, skriver det tyske forvaltningsorganet Bundesnetzagentur i en epost til NTB.

– Vi vil understreke at grensekryssende strømhandel og solidaritet med våre naboer er til det beste for begge parter, skriver en talsperson for Bundesnetzagentur til nyhetsbyrået.

– Altså bør handel på tvers av landegrenser kun brukes som en siste utvei når forsyningssikkerheten er truet.

Sammen mot Putin

Britenes ambassadør til Oslo, Richard Wood, understreker at Norge og Storbritannia må løse energiproblemene sammen.

– Dette er den type partnerskap som vil hjelpe oss å bli mindre avhengige av russisk energi og fjerne Putins mulighet til å bruke energi som et våpen i Europa, sier Wood til NTB.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa denne uken til NTB at han ikke har fått signaler om at det vil komme noen reaksjoner fra EU hvis Norge bremser krafteksporten.

Etter det NTB kjenner til skal det ha vært kontakt mellom EU og Norge på bakgrunn av regjeringens ønske om å sikre egen strømforsyning.

Regulere magasiner

EUs energilovgivning åpner for tiltak som skjermer den flerårige kapasiteten i reservoarer, for eksempel ved å sette et minimumsnivå for magasinfyllingen. Men en slik beslutning kan ikke innebære å stenge grensene for å begrense kraftutvekslingen i strømmarkedet, får NTB opplyst.

Energiteknikk stilte i forrige uke spørsmål til Olje- og energidepartementet om RMEs rapport har gjort det mer problematisk å innføre eksportrestriksjoner, og om OED derfor i stedet vil forsøke å sikre forsyningen med å innføre krav til magasineierne om fylling, som ut fra RMEs rapport kan se noe mindre problematisk ut.

Olje- og energidepartementets statssekretær Andreas Bjelland Eriksen kommenterte spørsmålet ved å vise til at RME har gitt sine innspill til OED som skulle vurdere saken, og at det var for tidlig å si noe om konklusjonene.