celsa mo i rana
Celsas stålverk i Mo i Rana. Foto: Mo Industripark

Celsa Armeringsstål har påklaget krav fra RME, og krever dokumentasjon på effekten av flimmer-pålegg.

Nettselskap og kunder i rundt industriparken i Mo har lenge vært plaget av flimmer på nettet. Det er allment akseptert at problemene oppstår når stålverket Celsa Armeringsstål bruker de store lysbueovnene i produksjonen.

I januar påla reguleringsmyndigheten i RME i NVE Celsa å utarbeide en plan for hvordan flimmerproblemene skal løses. Selskapet fikk også frist påseg til 1. mars 2023 til å utbedre problemene.

Celsa påklaget imidlertid påleggene om utbedring til Energiklagenemda, og deres advkatforma Grette har i et nylig brev (13. juni) til Energiklagenemda utdypet klagen.

Kompetanse og dokumentasjon

I brevet, som Energiteknikk har fått se, skriver advoktene på vegne av sin klient:

«Energiklagenemnda bør innhente EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i relasjon til EØS-rettens krav til RMEs uavhengighet og kompetanse før vedtak treffes i klagesaken»

De hevder også at grunnlaget for vedtaket er utiktig:

«Vedtakets hovedpremiss, at det «…ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt forbruk i eksisterende nett, på grunn av for høyt flimmernivå» er udokumentert og uriktig.

I brevet hevder advokatene at «Påstanden har aldri vært dokumentert, verken fra Statnett eller RME. Verken RME eller Statnett – i eller utenfor vedtaket eller innstillingen – har forklart eller begrunnet hvorfor nye overføringslinjer og økt transformatorkapasitet ikke kan iverksettes for Celsa evt. installerer flimmerkompenserende utstyr».

Tiltak

Advokatene viser til at RME og Statnetts mener at ny kapasitet kan iverksettes etter at netteierne har opphevet tidligere flimmerkompenserende tiltak ved å gjeninnføre samlet drift i Svabo transformatorstasjon og Celsa har installert flimmerkompenserende tiltak, selv om flimmerproblemet vil bestå.

Grette hevder imidlertid i brevet at dersom man skal tilrettelegge for en utbedring av den underliggende utfordringen, må korslutningsytelsen i nettet opp, noe RME (og Statnett) så langt har avvist å utrede.

Les også:

RME pålegger Celsa å fjerne flimmer

Skal løse flimmerproblemene på Helgeland