aasland
Energiminister Terje Aasland. Skjermdump: Stortinget

– Det er en selvfølge at vi må kunne sikre vår egen forsyning, på samme måte som Europa nå sikrer sine gasslagre for vinteren.

  • Øyvind Zambrano Lie

I sin tale til Stortinget, som var ekstraordinært innkalt i forbindelse med strømkrisen, forsvarte energiminister Terje Aasland (Ap) regjeringens planer om å innføre restriksjoner på krafteksporten for å sikre forsyningssikkerheten.

– Vi vil innføre en ny styringsmekanisme som skal sikre at vi sparer mer vann og gjennom det begrenser eksporten når det er utsikter til at magasinfyllingen kommer ned mot lave nivåer. Det jobbes nå med den konkrete utformingen av en slik styringsmekanisme, jeg tar sikte på at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av høsten og vil orientere Stortinget om dette på egnet måte, sa Aasland.

– En selvfølge

– Det er en selvfølge at vi må kunne sikre vår egen forsyning, på samme måte som Europa nå sikrer sine gasslagre for vinteren. Norske innbyggere skal være trygge på at de skal ha varme og lys i husene sine gjennom hele året. Regjeringen er også opptatt av balansert kraftutveksling og at det er en symmetri mellom mulighetene for import og eksport med tanke på vår nasjonale forsyningssikkerhet, sa energiministeren.

– Samtidig er det viktig for meg å være tydelig på at våre tiltak for å sikre egen forsyningssikkerhet er fullt i tråd med våre avtaler, og det er både forklart og forstått hos våre handelspartnere i Europa, sa Aasland.

10 TWh i bygg

I sin redegjørelse fortalte han også at regjeringen i statsbudsjettet vil legge fram en plan for å redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030.

I tillegg til strømstøtteordningen for næringslivet, som ble presentert denne uken, vil regjeringen i statsbudsjettet også komme med ytterligere tiltak og virkemidler for at flere skal kunne ha mulighet til å spare strøm og produsere sin egen energi.

– Dette vil være et taktskifte i arbeidet med mer energieffektive bygg, som vil gi folk lavere strømregning og Norge et mer konkurransekraftig næringsliv, sa Aasland.

Les også: Stans planene om eksportbegrensninger