sverige svk
Illustrasjonsfoto: Sven Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Flaskehalsinntektene i Sverige blir enda høyere enn antatt, og pengene tilbakeføres raskt til kundene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nylig kunngjorde svenske myndigheter at Svenska kraftnät skal tilbakeføre 60 milliarder svenske kroner av sine enorme flaskehalsinntekter til husholdninger og bedrifter, slik Energiteknikk omtalte.

Nå viser det seg at summen blir enda mye større, hele 90 milliarder svenske kroner.

Tilbakeføres

Ifølge en ny prognose fra Svenska kraftnät er flaskehalsinntektektene nå nemlig beregnet til å utgjøre ytterligere 30 milliarder kroner for i år. Det betyr at de totale inntektene for 2022 og 2023 kan komme opp i nærmere 90 milliarder svenske kroner.

– Disse pengene skal tilbakeføres til svenske husholdninger og bedrifter på en forsvarlig måte. Vi er inne i en krigsøkonomi i energisektoren, og det rammer vanlige husholdninger hardt, spesielt i Sør-Sverige, sier finansminister Mikael Damberg i en pressemelding fra den svenske regjeringen.

Press på Statnett

Den svenske regjeringen har gitt Svenska kraftnät i oppdrag å søke Energimarkedstilsynet om å få bruke flaskehalsinntektene å finansiere nødstiltak for husholdninger og bedrifter på kort sikt. Disse kan brukes til ulike tiltak som senker prisene eller skal returneres til strømkundene, opplyser den svenske regjeringen.

I Norge tilbakefører Statnett også penger til kundene, men Energi Norge og Eidsiva mener dette bør skje raskere enn Statnett så langt har lagt opp til.