svartisen
Bildet er fra Svartisen kraftverk i Meløy kommune i Nordland. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Men tar forbehold om at høyprisbidraget blir permanent.

  • Øyvind Zambrano Lie

En rekke kraftselskaper har kommet med advarsler om at de skrinlegger sine vannkraftprosjekter hvis regjeringen innfører sine forslag til skatteskjerpelser.

Ikke alle eksperter er like overbevist om at truslene er reelle.

– Det er ikke særlig troverdig at kraftselskapene kommer til å legge investeringer på is, sier professor Stein-Erik Fleten ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU til NRK.

FLETEN
Professor Stein-Erik Fleten ved NTNU. Foto: NTNU

– Årsaken er at denne grunnrenteskatten er såkalt nøytral. Den er utformet for å virke slik at tiltak og investeringer som var lønnsomme før skatteøkningen, er like lønnsomme etter skatteøkningen, sier han.

Fleten understreker at forutsetningen er at den såkalte høyprisskatten på vannkraft kun er midlertidig.

Seniorøkonom Åsmund Sunde Valseth i Vista Analyse påpeker at det fremdeles er uklart om ordningen for høyprisskatt blir innført på parmanent basis.

– Men så lenge selskapene forventer at avgiften blir relativt varig, eller at lignende  avgifter blir innført på nytt hvis strømprisen øker, vil høyprisbidraget klart påvirke investeringer negativt, sier Valseth til NRK.

– I beste fall får vi en utsettelse og ikke en skrinlegging av prosjekter, sier Espen Moe, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU til NRK.