svensk m ast
Foto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Fra mandag blir det økt kapasitet i strømnettet fra Norge til Sverige.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det var i november i fjor at Statnett besluttet å drifte strømnettet mot Sverige fra NO1 til SE3 «etter samme prinsipper som svenskene da gjorde». Det innebar at Statnett ikke benyttet systemvern, slik at overføringskapasiteten ble redusert fra 2200 MW til mellom 1100 og 1200 MW. Senere ble kapasiteten økt til 1450 MW.

Statkraft har vært svært kritisk, og spurt om det reelle målet med fjerningen av systemvernet var å påvirke strømprisene. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE startet undersøkelser om strupingen av kapasitet kan innebære markedsmanipulasjon, slik Energiteknikk har omtalt.

«Tett samarbeid»

Mandag ettermiddag sendte Statnett ut en melding om at de øker kapasiteten i strømnettet mellom Norge og gjeninnfører bruk av systemvern.

«Et tett operasjonelt samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät det siste året har gjort det mulig å bedre kapasiteten mellom landene betydelig. Statnett har derfor besluttet å gjeninnføre bruk av systemvern i forbindelsen til Sverige i sør», skriver Statnett i meldingen.

– Vi har gjennom det siste året samarbeidet tettere, og ser at Svenska Kraftnäts tiltak over tid har bidratt til å øke utvekslingskapasiteten mellom Norge og Sverige i sør. Nå gjeninnfører vi en løsning som sikrer bedre utvekslingskapasitet fra vår side, sier konserndirektør Peer Olav Østli i meldingen.

Bedre utnyttelse av ressursene

Statnett står fast på sin begrunnelse for å fjerne systemvern i fjor. Hensikten var «å sikre lik drift på begge sider, og gjennom dette bidra til målet om å kunne gi markedet høyest mulig handelskapasitet over tid gjennom et tettere operasjonelt samarbeid mellom Svk og Statnett».

– Resultatene fra samarbeidet og denne beslutningen vil gi en bedre utnyttelse av ressursene i kraftmarkedet og vil kunne bidra til bedre tilgang på kraft på tvers av landegrensene i flere situasjoner. Det er viktig for begge land, sier Østli.

Endringen iverksettes fra mandag 12. desember, opplyser Statnett.