Forbundsleder Jan Olav Andersen, El- og IT-forbundet. Foto: El og IT forbundet

Fagforeningen El & IT er godt kjent med forholdene som Statkraft-sjefen beskrev på PTK, men ikke konkret i kraftbransjen.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i El- og IT-forbundet forteller til Energiteknikk at de er godt kjent med grove avvik fra norske arbeidstidsbestemmelser innen bygg og anleggsbransjen, lønn langt under ethvert anstendig minstenivå og stadige brudd på HMS-reglene på norske anlegg.

– Vi har jevnlig dialog og samarbeid med en rekke aktører i bransjen for å bekjempe det. Likevel er forholdene som nå meldes om fra Statkraft sine prosjekter blant de som monterer det elektromekaniske maskineriet* ikke kjent for oss. Når forholdene strekker seg så langt tilbake tid, må jeg si det overrasker meg at vi ikke har blitt informert, skriver Andersen til Energiteknikk i en e-post en hektisk dag før deres eget landsmøte i Oslo 15. mars.

Statkraft advarte

Det var Statkraft-direktør Øystein Hop som i går på Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) fortalte tilhørerne at de under en sjekk av 21 kontrakter med leverandører av elektromekaniske arbeider avdekket betydelige avvik i hele sju av disse.

Uten å navngi noen leverandører spesifikt, kunne han fortelle at det blant annet dreide seg om arbeidslag som jobbet tolvtimers dager seks av sju dager i tre uker i strekk, og montører som hadde en timelønn ned i 40 kroner. Ifølge Hop, kan det oppstå slike forhold der leverandører benytter rotasjonsarbeid der utenlandske selskaper er arbeidsgiver, når arbeiderne er utsendte og når det brukes bemanningsbyråer som leier inn fra utlandet.

Overfladisk

– Både i denne og andre bransjer har man i alt for lang tid ført kontroll med underentrepenørene på et for overfladisk nivå. Kontroll begrenser seg i for stor grad til enkel papirkontroll og det har vært lett å jukse. Denne saken viser behovet for å dykke ordentlig ned i ting for å kunne avdekke forholdene. Det er det bra at Statkraft nå har gjort, sier Andersen.

Forbundslederen trekker fram kampen mot arbeidslivskriminalitet har vært en hovedprioritet for EL og IT Forbundet og flere andre fagforeninger i mange år.

– Vi har blant annet sørget for allmenngjøring av tariffavtaler, og vi har et tett og godt samarbeid med deler av bransjen for å tett igjen hull som gjør slike forhold mulig. Vi har kompetanse på en del av disse spørsmålene som Statkraft også kunne hatt nytte av, mener Andersen.

Les også: Statkraft fant «grove budd» hos leverandørene

*EDIT 14. mars kl. 15:55: Presiserte at det gjelder blant de som monterer det elektromekaniske maskineriet

EDIT 21. mars kl 11:20: Rettet «40 timer» til «40 kroner»