elkem rana
Bildet er fra Elkem Rana. Arkivfoto: Mye i Media

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en endring i den norske støtteordningen for kompensasjon av indirekte utslippskostnader for kraftkrevende industri.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ordningen kompenserer delvis kraftkrevende og konkurranseutsatte industribedrifter for høyere strømpriser som følge av utslippskostnader omfattet av det europeiske klimakvotesystemet (EU ETS).

ESA godkjente først ordningen i september 2022, og har i dag godkjent regjeringens forslag til endring av ordningen som innebærer en innføring av et prisgulv på EU-kvoter på NOK 200 per tonn CO2, skriver ESA i en pressemelding.

Som følge av økning i kvoteprisen forventes nemlig kostnadene for ordningen å øke. Endringen norske myndigheter nå har fått gjennom, skal bidra til å gjøre ordningen økonomisk bærekraftig over tid.

Prisgulvet vil gjelde for resten av ordningens varighet, fra 2022 til 2030 og vil ha lik innvirkning for alle som mottar støtten. Etter denne endringen får støttemottakere kun kompensasjon for den delen av EU-kvoten som overstiger NOK 200 per tonn CO2.

Les også: Kvotepris-gulv i CO2-kompensasjonsordningen kan bli kritisk for Alcoa Lista