vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eierne av vindkraftverk på land skal sette av 6 prosent av investeringskostnadene for å dekke utgiftene til nedlegging, og ikke 7 prosent som NVE først foreslo.

NVE krever at konsesjonæren sender et forslag til finansiell sikkerhetsstillelse innen utgangen av anleggets tolvte driftsår. Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostnadene ved en nedlegging, slik at samfunnet er sikret at det finnes tilgjengelige midler til å legge ned kraftverket.

I vinter la NVE fram et forslag til hvordan disse kravene skal behandles. Basert på innspill og nye vurderinger har NVE nå lagt fram en endelig prosedyre for sikkerhetsstillelse for nedlegging av vindkraftverk på land.

Foreslo 7 prosent

Fremover vil NVE kreve at eierne av vindkraftverk på land setter av 6 prosent av investeringskostnadene for å dekke utgiftene til nedlegging.

I særlige tilfeller kan imidlertid NVE vurdere andre utregninger av størrelsen på sikkerhetsstillelsen.

I sitt opprinnelige forslag anbefalte NVE konsesjonærene skulle sette av 7 prosent av investeringskostnaden som finansiell sikkerhetsstillelse.

Statkraft advarte

Statkraft mente dette var «en unødig høy sikkerhetsmargin som vil ha en vesentlig kostnad for aktørene og bidra negativt til investeringsklimaet for ny vindkraft».

Etter «en samlet vurdering av innspillene», fastsetter NVE prosentsatsen til 6 prosent.

NVE har så langt fått inn forslag til finansiell sikkerhetsstillelse for fem vindkraftverk. Nå som de nye prosedyrene er på plass, begynner direktoratet å behandle sakene som har kommet inn.