solceller
Illustrasjonsfoto: Otovo

Regelverket for deling av solkraft i borettslag trer i kraft 1. oktober.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen legger nå til rette for at strømkunder i borettslag, flermannsboliger og næringsbygg kan dele på egenprodusert strøm. Nettkunder på samme eiendom skal nå slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler.

— Vi trenger mer fornybar strøm, og med disse endringene vil det bli lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. Grepene tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

 

Grense på 1 MW

Hittil har i hovedsak eneboliger vært omfattet av plusskundeordningen. En plusskunde er en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.

Med forskriftsendringene som departementet nå har fastsatt er ordningen også tilrettelagt for eiendommer med flere strømabonnenter. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele på felles egenprodusert strøm og på den måten redusere sine strømutgifter. Som tidligere varslet er mulig å delta i delingsordningen med anlegg på inntil 1 MW (1000 kW) installert effekt innenfor samme eiendom.

Les også:

Nettrabatt for solstrømkunder kan bryte EU-reglene

Elhub trenger tid

Nettselskapene og deres systemleverandører må utvikle, teste og implementere endringer i kundesystemene for å tilpasse seg den nye delingsordningen. Foreslåtte endringer i strømstønadsordningen skal også løses av de samme aktørene, og nettselskapene må gis rimelig tid til å tilpasse sine systemer.

Endringene vil derfor tre i kraft 1. oktober 2023.

Enkelte mindre endringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester vil tre i kraft 1. januar 2024, som foreslått i høringen. Disse endringene handler om metode for avregning av eksisterende plusskunder og krav om synliggjøring av egenproduksjon på faktura. Disse endringene er ikke nødvendige for at delingsordningen skal fungere.

Den noe senere ikrafttredelsen for bestemmelsene skyldes at Elhub trenger tid for å tilrettelegge sine systemer.

Les også: RME vurderer sol-struping