MELKØYA
Hammerfest LNG på Melkøya. Foto: Øivind Haug/Equinor ASA

Skal vurdere om fangs og lagring av CO2 kan være et alternativ til full drift m ed kraft fra nettet.

  • Øyvind Zambrano Lie

18. april vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen, i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, å «foreta en egen vurdering av om fangt og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert».

30. mai stilte Venstres Ola Elvestuen spørsmål til energiminister Terje Aasland om hvilken ny kunnskap som er hentet inn og hvilke eksterne vurderinger som er gjort eller bestilt, og om det sikres at denne kunnskapen er etterprøvbar.

Nå har energiministeren svart at anmodningsforslaget fra Stortinget vil bli fulgt opp som en del av arbeidet med behandlingen av Snøhvit Future-prosjektet. Det er navnet på prosjektet som blant annet innebærer å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, som vil kreve mellom 360 og 370 MW og over lag 3 TWh per år fra nettet på land.

«Oljedirektoratet er bedt om å gjøre en tilleggsvurdering av de tema som tas opp i anmodningsvedtak 596. Vurderingen av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til full drift med kraft fra nettet vil inngå i sluttbehandlingen av saken», skriver Aasland.

Han lover å på egnet vis komme tilbake til Stortinget med en orientering om hvordan anmodningsvedtaket er fulgt opp.