wickholm
Direktør i Samfunnsbedriftene Energi Truls Wickholm. Foto: Jill Johannesen

Hva er det det nye medlemskapet skal tilføre Statnett utover arbeidsgivertilknyttingen?

  • Leserinnlegg

Leserinnlegg fra Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Når Statnett varsler at de skal melde overgang til NHO og Fornybar Norge er det behov for å avklare hva Statnett egentlig mener de skal få ut av denne nye medlemstilknyttingen.

Statsforetaket Statnett ble opprettet 1. januar 1992 som en følge av Energiloven. Selskapet er systemansvarlig nettselskap og har ansvaret for å drifte og balansere kraftsystemet i Norge. De har også ansvar for utenlandskablene og har fått ansvar for det nye nettet til havvind på sokkelen. Statnett skal være nøytral og behandle alle likt. Dette slår også statsråd Terje Aasland fast i spørsmål fra Sofie Marghaug om den varslede overgangen.

Tettere tilknytning

Aasland viser til hva Statnett selv skriver, og ettersom det ikke henger på greip, er det behov for at Hilde Tonne kommer på banen for å avklare. Hva er det det nye medlemskapet skal tilføre Statnett utover arbeidsgivertilknyttingen.

I pressemeldingen skriver Statnett at de ser et behov for å få en tettere tilknytning til andre fornybarselskaper. Videre at de skal ha økt samarbeid på områder som blant annet FoU, kompetanseutvikling og europeisk og nordisk samarbeid. Bakteppet er det grønne skiftet, ifølge Statnett.

Det er vanskelig å forstå dette som noe annet enn at Statnett skal ha et tettere samarbeid med deler av bransjen, og at det samarbeidet skal skje innenfor rammen av en privat medlemsorganisasjon.

Monopolist

Statnett er en monopolist og burde derfor være mer transparent i måten de samarbeider med andre. Skal de gjennomføre FOU-prosjekter bør det være åpent for alle i bransjen. Skal de drive kompetanseutvikling for bransjen utover seg selv, bør det være åpent for alle i bransjen. Skal de trekke med andre i europeisk og nordisk samarbeid, bør det være åpent for alle i bransjen. Noe annet vil kun bidra til å svekke tilliten.

Statnett sier de ikke skal delta i det næringspolitiske, men de skal åpenbart delta i mer enn det tariffpoliske. Hvor er det Statnett trekker den grensen?

Hvis ikke Tonne har gode svar på hva de faktisk har tenkt her og hvordan et tettere samarbeid med deler av bransjen kan oppfattes som nøytralt er jeg redd Statnett-sjefen har bommet på hvilken rolle Statnett har og fremover skal ha i samfunnet og bransjen.

Les også:

Mener Fornybar Norge-medlemskapet svekker tilliten til Statnett