stolpe sverige
Arkivfoto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Advarer mot motreaksjoner fra våre naboland ved fare for rasjonering.

  • Øyvind Zambrano Lie

I et innspill til høringen om den såkalte styringsmekanismen, gjentar Statnett sine advarsler mot eksportrestriksjoner.

«Vår anbefaling er å ikke bruke eksportrestriksjoner som tiltak. Ved fare for rasjonering har importkapasitet stor betydning for forsyningssikkerheten. Eksportrestriksjoner vil kunne redusere eller fjerne denne effekten som følge av eventuelle motreaksjoner fra våre naboland», skriver selskapet.

Etterlyser faglighet

Statnett skriver videre at det er prinsipielt viktig at alle tiltak i kraftsystemet er faglig begrunnet.

«I situasjoner hvor forsyningssituasjonen er reelt truet, er dette spesielt viktig. Vi kan ikke se faglige argumenter som vil støtte opp under en eventuell innføring av eksportrestriksjoner».

Statkraft er også kritisk til de foreslåtte eksportrestriksjonene.

«Dersom ett land tar beslutninger basert på kortsiktige nasjonale interesser, vil det kunne føre til tilsvarende agering hos andre land. Over tid vil dette gjøre det vanskeligere å utnytte de samlede ressursene og være negativt for begge land. På samme måte vil uforutsigbare endringer, som for eksempel inngripen i prisdannelsen som påvirker produksjonsoptimalisering og krafthandel, være negativt for begge land», skriver Statkraft i sitt høringsinnspill.

Svekket forsyningssikkerhet

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har også advart mot eksportrestriksjoner.

«Statkraft støtter bekymringen til RME og Statnett, og mener at redusert import kan gi høyere priser i timer med billig produksjon i våre naboland og svekke forsyningssikkerheten i Norge», skriver Statkraft.

Metallprodusenten Elkem ønsker derimot eksportrestriksjoner ved lave fyllingsgrader, og later ikke til å være bekymret for at våre naboland vil kutte eksporten til Norge som mottiltak.

«Disse landene eksporterer stort sett sin uregulerbare overskuddskraft til Norge, og det finnes ingen rasjonell grunn for å begrense all slik eksport. I en anstrengt situasjon vil de trolig uansett ikke ha kraft å avse for eksport», skriver selskapet i sitt høringsinnspill.