aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Øyvind Zambrano Lie

«Jeg er opptatt av at vi i større grad utnytter overskuddsvarme der det er hensiktsmessig», svarer energiministeren.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Vil statsråden sørge for at forslaget til ny energimerkeordning ivaretar tidligere praksis (fra OED og NVE) og likestiller overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning med annen overskuddsvarme», spurte Frps Helge André Njåstad energiminister Terje Aasland i et skriftlig spørsmål nylig. Bakgrunnen for spørsmålet er at NVE har sendt et forslag til OED til...
Artikkelen er 391 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.