goliat
Goliat-plattformen nordvest for Hammerfest. Foto: T3n60/Wikimedia Commons

Til tross for advarsler fra NVE og fiskere.

  • Øyvind Zambrano Lie

I dag kunngjorde Enova at de vil gi to milliarder kroner til GoliatVind, som planlegger et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind utenfor Hammerfest.

Tildelingen skjer under programmet «Konkurranse om støtte til småskala flytende havvindprosjekter». I alt sju aktører leverte prosjektforslag som ble vurdert av Enova. Tilbyderne i konkurransen måtte forplikte seg til en innlevert fremdriftsplan som krever driftssetting av prosjektet innen fem år.

GoliatVind ble rangert øverst i konkurransen, og vil få inntil to milliarder kroner i støtte til til det flytende havvindprosjektet som skal levere strøm til Hammerfestregionen via Goliat-plattformen i Barentshavet. Goliat-plattformen er allerede elektrifisert fra land. Enova skal holdes løpende orientert om prosjektets fremdrift og rapportering for utbetaling av støtte.

Etter planen vil det bli installert en effekt på 75 MW i havvindparken, fordelt på fem turbiner på 15 MW hver. Årlig energiproduksjon er estimert å være på 320 GWh.

Særskilt begrunnelse

GoliatVind planlegges utenfor de 20 identifiserte utredningsområdene for havvind. Prosjektet eies og støttes av tre partnere: Odfjell Oceanwind, Source Galileo og Kansai Electric Power Company.

For å bli ferdig i 2027, har prosjektet tidligere varslet at de trenger konsesjonsvedtak allerede i august 2024. Det er NVE negativ til. Det er bare en måned siden Energiteknikk skrev om at NVE i sin høringsuttalelse krevde en særskilt begrunnelse for å konsesjons behandle havvindprosjekter som ligger utenfor de identifisere områdene.

Sårbare områder

NVE skrev også at at prosjektet ligger innenfor et område foreslått som «Særlig verdifulle og sårbare områder «(SVO).

Fiskeri-organisasjonen Fiskebåt har advart mot prosjektet, og mener det er svært uheldig at det aksepteres «ad hoc-utbygginger» av vindkraft i områder som ikke inngår i utredningsområdene som staten gjennom NVE har lagt til grunn. De har også advart om at det ligger et viktig gyte- og vandringsområde for lodde i området, og at det får negative følger for blant annet torskefisket.

Støtte fra statsråder

I dagens pressemelding fra Enova uttrykker imidlertid klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) stor tilfredshet med at Enova har avgjort en stor støttetildeling til et nytt havvind-prosjekt:

– Vi har stort behov for mer fornybar kraft og samtidig begrensede tilgjengelige arealer på land. Enova bidrar gjennom denne tildelingen til å demonstrere nye løsninger, slik at flytende havvind i fremtiden kan bli et konkurransedyktig alternativ. I tillegg vil prosjektet styrke den norske leverandørkjeden for havvind og styrke kraftbalansen i Finnmark, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Den økonomiske rammen ga kun rom for ett flytende havvind-prosjekt i første søknadsrunde. Til høsten planlegger Enova nok en utlysning innenfor programmet.