Stikkord: HydroCen

HydroCen har utviklet ny metode for flomdemping og testet den ut sammen med bransjeaktører.

vassdragslaboratoriet

Fikk se forskning på pumpekraft. «Veldig spennende», sier Bru til Energiteknikk.