Stikkord: HydroCen

harby

Forskningssenteret HydroCen vil vurdere potensialet for opprusting og utvidelser ut fra miljøkriterier.

HydroCen har utviklet ny metode for flomdemping og testet den ut sammen med bransjeaktører.

vassdragslaboratoriet

Fikk se forskning på pumpekraft. «Veldig spennende», sier Bru til Energiteknikk.