Stikkord: Linea

aus arbeid

Fra årsskiftet blir nettleien justert ned med i underkant av 50 millioner kroner fordelt utover året 2021.

kraftlinje krysser e6

Linea vil unngå større strømbrudd i området.

Linea

Navnet betyr linje på latin.