Stikkord: Rollag Elverk

Kristin Melsnes

Men er midt i en fusjonsprosess, og må vente med å svare på invitasjonen fra sine naboer.

mann stolpe

Inviterer også Flesberg Elektrisitetsverk med i samarbeidet.

glitre-bygget

Åpner for å diskutere sammenslåing, men Rollag Elverk ønsker fortsatt å fusjonere med Flesberg E-verk.