Sikringer
Illustrasjonsfoto.
Foto: Øyvind Lie

Kraftbransjen bør takke Forbrukerrådet.

  • Øyvind Lie

Kommentar av Øyvind Lie, redaktør i Energiteknikk

Etter mange år som energijournalist kjenner jeg noen ganger en viss stolthet over å være tilknyttet kraftbransjen. Jeg tenker på alt arbeidet som gjøres for å sikre kraftforsyningen, av montører som er ute i vær og vind, av ingeniører som designer linjetraseer og nye kraftverksløsninger, av økonomer som regner på hvilke kraftverk som bør bygges, av tradere som bidrar til at vannet vårt brukes på best mulig måte, av byråkrater som flikker på reguleringen for at hele puslespillet skal bli så effektivt og riktig som mulig for alle oss som bor i dette landet.

Likevel er det noe som skurrer, og som stadig bidrar til å gi min tilknytning til kraftbransjen en emmen bismak: Strømsalgselskapene.

Det er ikke noe galt i å være selger, snarere tvert imot. Vi er avhengig av å ta produktet som produseres ut til kundene på en effektiv og fornuftig måte. Strømselgerne du og jeg møter på gater og torg og i telefonrøret er dessuten gjerne unge folk som gjør som de blir fortalt av sjefene sine for å få en inntekt å leve av.

Problemet er produktene de blir satt til å selge, designet av sjefene deres og godtatt av eierne.

Disse sjefene og bransjeorganisasjonen Energi Norge har altfor lenge slept bena etter seg i møte med berettiget kritikk av salgsmetoder og produkter.

Når Forbrukerrådet går ut og klager, har Energi Norge blitt sendt ut i krigen for å forsvare ulike tvilsomme praksiser. Sist de 29 strømselskapene som ble klaget inn til Forbrukertilsynet for å ha operert med hemmelige priser slik at kundene har betalt for mye.

Energi Norge kalte det «generalisering og udokumenterte klager».

Forbrukertilsynet slo imidlertid fast at 17 av selskapene opererte med ulovlige kontrakter, mens fire av dem ennå ikke har fått sin sak avklart. Forbrukerrådets kritikk var altså berettiget, og vi lever helt fint med at åtte av selskapene måtte gjennom en slik undersøkelse før de frikjennes.

Energi Norge reagerer tydeligvis på formen i Forbrukerrådets kritikk. De mener Forbrukerrådet «går til krig mot bransjen», og ser ikke ut til å like å bli direkte beskyldt for juks. Mye tyder imidlertid på at det var nettopp slik hard ordbruk som trengtes for å endelig få oppmerksomheten rettet mot dette problemet.

Den siste klagen fra Forbrukerrådet, som Forbrukertilsynet ennå ikke har tatt stilling til, går i enda større grad til kjernen av spørsmålet ved det meste av strømsalg til privatpersoner her i landet, nemlig at selskapene skrur opp prisene på avtalene sine etter hvert som tiden går, slik at folk som inngikk en «god avtale» etter relativt kort tid typisk sitter igjen med dårlige avtaler.

Forbrukerrådet har påklaget 25 selskaper og 79 produkter for brudd på markedsføringsloven, fordi de ikke varsler økning i påslagene direkte til kunden med SMS eller epost, men kun på «Min side».

«Det ser ut som praksisen med å holde prisøkninger skjult har pågått i lang tid, og mange kunder har trolig ikke har fått med seg at prisene er blitt satt opp. Vi frykter dette kan dreie seg om store summer i kundenes disfavør», skriver Forbrukerrådet.

Det er merkelig at en slik praksis for alle andre enn kraftbransjen fremstår som uredelig, men at det for strømsalgsbransjen er helt naturlig og normalt.

Bransjen var ikke i stand til å se dette selv. Nå har de fått hjelp fra Forbrukerrådet. Det bør bransjen takke for, selv om man kan spørre seg hvorfor forbrukermyndighetene ikke satte en stopper for dette for mange år siden.

Et fortsatt forsvar av denne salgspraksisen vil i etterkant se stygg ut. Energi Norge vil helt sikkert forsvare seg med at de jobber med endringer, og en ny sertifiseringsordning for strømhandel. Men her trengs det hardere lut.

Dette er i bunn og grunn et etisk spørsmål. De som lager salgspraksiser i strømselskapene, må stille seg følgende spørsmål. «Vil jeg at min far/datter/venn, som ikke jobber i kraftbransjen og skjønner spillet, skal bli utsatt for et salg av denne typen?»

For eksempel tullete mersalg av unødvendige forsikringer mot høye kraftpriser og så videre. Er svaret «nei», bør salgsstrategien skrotes. Så får heller Energi Norge arrangere samling i bånn for strømsalgsbransjen, så vi kan gjenreise også det siste leddet i vår virksomhet, og igjen være stolte av bransjen vi jobber i.