svensk m ast
Foto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Men RME går ikke videre med mistanken om markedsmanipulasjon og at Statnett uten god grunn skal ha redusert overføringskapasiteten mot Sverige for å senke kraftprisene i Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har varslet Statnett  om at de vurderer å fatte vedtak om at selskapet har overtrådt krav i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 5-3 om offentliggjøring av innsideinformasjon uten ugrunnet opphold. Begrunnelsen er at Statnett ikke offentligjorde informasjonen om utkobling av systemvern mellom NO1 og...
Artikkelen er 1052 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.