mast stolpe linje sverige
Illustrasjonsfoto: Tomas Ärlemo/Svenskak kraftnät

Men RME står fast på sin avgjørelse i saken om Statnetts strid med Svenska kraftnät, og sender klagen til Energiklagenemda.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett besluttet den 23. november 2021 å ikke benytte systemvern på mellomlandsforbindelsen mellom NO1 og SE3, noe som reduserte overføringskapasiteten fra 2120 MW til 1120 MW. Statnett opplyste at hovedbegrunnelsen ikke var operasjonell sikkerhet, men å drifte nettet opp mot Sverige slik svenskene driftet sitt nett. Svenska kraftnät hadde nemlig...
Artikkelen er 582 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.