hilde tonne
Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett trenger et større faglig og kompetansemessig fellesskap.

  • Leserinnlegg

Leserinnlegg fra Statnetts konsernsjef Hilde Tonne.

Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene spør meg om hva vi vil ha ut av tilknytningen til NHO/Fornybar Norge.

Det vi vil med dette, er å knytte oss til en arbeidsgiverforening der vi har et faglig og kompetansemessig fellesskap som er større enn det dagens tilknytning gir oss. Vi ser for oss nytte av samarbeid innen bl.a. FoU og kompetanseutvikling, der vi i Statnett på mange områder har tilsvarende behov som andre i kraftbransjen.

Endringen av arbeidsgiverforening vil ikke påvirke Statnetts rolle og samfunnsoppdrag. Nøytralitet og likebehandling av ulike organisasjoner, kunde og interessenter vil fortsatt bli ivaretatt, blant annet gjennom Statnetts nye strategiske kundeforum. Samfunnsbedriftene Energi er invitert til å delta i Strategisk Kundeforum.

Jeg ser frem til samarbeidet både innenfor NHO om felles utfordringer, men også med alle våre interessenter for å finne de gode løsningene gjennom det grønne taktskiftet.

Les også: 

Statnett melder seg ut av Fornybar Norge

Samfunnsbedriftene mener Energi Norge-medlemskapet svekker tilliten til Statnett

Aasland understreker viktigheten av nøytralt Statnett