Pelle gangeskar
Pelle Gangeskar, markedssjef for datasenter og energikrevende industri i Ringerikskraft, talte på Smartgridkonferansen på Gardermoen i går. Foto: Øyvind Sambrano Lie

– Vi må tenke på en annen måte, sier Pelle Gangeskar i Ringerikskraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

På Smartgridkonferansen på Gardermoen i går fortalte Gangeskar, som er markedssjef for datasenter og energikrevende industri i Ringerikskraft, om industritomten de jobber med på Ringerike på det tidligere området til Norske Skog Follum.

– Svært godt utbygget nett, sentralnett går over tomten, fiber, kjølevann fra elva, likevel får gryteklare prosjekter med investeringsramme på mange milliarder kroner nei til tilkobling grunnet begrensinger i nettet.

Les mer om problemet her:  Alvorlig situasjon på Ringerike 

Skumle makter

Gangeskar tok opp problemet med reservasjon av kapasitet, og påpekte at det ikke er blir stilt modenhetskrav.

– Så det betyr at hvis det finnes en fremmed skummel makt, så kan de altså søke om all kapasitet i Norge og stile seg i køen og blokkere for alle fremtidige industriprosjekter. Det er ganske skummelt, mente Gangeskar.

Les også: RME anbefaler modenhetskrav for å få stå i nettkø

Statnett på riktig vei

Han påpekte at reservert kapasitet ligger ubenyttet mange steder, og at samme aktør kan søke om kapasitet flere steder.

– Og nettselskapene har jo ingen insentiver til å ta risiko ennå. Det må vi få gjort noe med. Vi tror det går an å koble på ny grønn industri hvis vi utnytter nettet på en bedre måte. Da må industribedriftene kunne koble seg ut og bidra i påvente av at nettet blir bygget ut. Det er det aksept for, når vi snakker med industrien.

– Datasentre har 70 prosent reservekapasitet på backup-generatorer. Så et ti MW datasenter kan kjøre på tre MW, og tilby 7 MW inn i nettet og klare seg helt fint selv.

Alt er imidlertid ikke svart.

– Vi har merket en betydelig vriding i positiv retning. Statnett er på riktig vei, sa Gangeskar.

Les også: Statnett vi ha mer fleksibilitet 

Høy risiko

Dagens løsning fra nettselskapene med tilkobling på vilkår medfører ifølge Gangeskar altfor høy risiko for at en industriaktør kan ta investeringsbeslutning.

– Å bygge nett tar knaskje fem til sju år. Også risikerer du at du er ute fem måneder av året i tre av de fem til sju årene, da mister du ganske mange prosent av verdiskapingen din på veien til at nettet er ferdig.

Har en løsning

Gangeskar har imidlertid klar med en løsning, nemlig Aggregatet Industrial Flex (AI Flex), som er et Pilot-E-prosjekt for fleksibilitet i strømnettet. Løsningen skal tilby avtale direkte med eksisterende og nye kunder i påvente av at flaskehalsproblemet løser seg, og tilby større grad av sikkerhet for hvor lenge eller om det i det hele tatt trengs utkobling, basert på «data fra den virkelige verden», som Gangeskar kaller det.

– Det viktigste vi må gjøre er å garantere for alle nettsjefene at dette ikke medfører økt risiko for kompensasjon for ikke levert energi, sa Gangeskar.

Energiteknikk har tidligere omtalt prosjektet her.