Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen
Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen/Wikimedia commons

Det vil Rødts Geir Jørgensen vite.

«Hvorfor gjennomførte ikke regjeringen forskriftsendringene om innsyn i havvind før søknadsfristen, og kan regjeringen bekrefte at det vil gis innsyn etter offentleglova i søknadene om prekvalifisering før tildeling gjøres, med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven», spør Rødts Geir Jørgensen i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

I september sendte som kjent Olje- og Energidepartementet et forslag om å gjøre et unntak for innsynsretten for havvindsøknader før tildeling er gjort, gjennom endringer i offentlegforskrifta og forskriften til havenergiloven.

Forslaget fikk hard medfart fra pressens organisasjoner, fiskeriinteresser, miljøvernere og en rekke privatpersoner.

15. november var søknadsfristen for prekvalifisering til tildelingen av Sørlige Nordsjø II. «Forskriftsendringene er ikke gjennomført», skriver Jørgensen.

Energiteknikk har bedt presseavdelingen i Olje- og energidepartementet om svar på spørsmålet, men departementet svarer at de ikke vil svare pressen før etter at de har gitt Stortinget svar på spørsmålet.