Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Foto: NBBL

NVEs forslag til vektingsfaktorer i energimerke for bygg er balansert, og avlaster kraftsystemet, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

  • Kommentar

Innlegg fra Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme, går hardt ut mot NVEs anbefalinger til vekting av fjernvarme i regler for energimerking av bygg. Blant annet med henvisning til at fjernvarme skal løse effektproblematikk i kraftnettet fremover.

På vegne av sin bransje vil han at energimerket skal favorisere fjernvarme mer foran strøm. Jeg er ikke enig. NVEs forslag stimulerer til energieffektivisering av bygg, som er en nødvendig del av løsningen for å unngå kraftkrise på kort sikt.

Men la meg først presentere noen fakta til diskusjonen.

Fjernvarme blir favorisert foran oppvarming med strøm i NVEs forslag. Fjernvarme foreslås med en vektingsfaktor på 0,8, der strøm har faktor 1,0 og biobrensel 0,9.

Et annet poeng er at energimerket for eksisterende bygg først og fremst skal fungere som informasjonsgrunnlag til bygg- og boligeiere om energitilstand, som grunnlag for energieffektivisering. NVE legger helt korrekt til grunn at en for lav vektingsfaktor for fjernvarme vil «skjule» en stor del av energibruken, og dermed redusere insentivene for eiere til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Jeg vil gå lenger og si at for lav vektingsfaktor for fjernvarme vil stimulere til sløsing og unødig høye kostnader for fjernvarmekundene, penger som heller bør benyttes til å spare energi. Derfor er NVEs forslag godt og balansert.

Et siste viktig faktum er at energibruk i bygg vil gå ned fremover, uten endring av virkemidler. Det er ikke bygg som øker belastningen i kraftnettet, men utfasing av fossil energi og ny industri. Kraftnettet er faktisk ganske robust i bynære områder, der fjernvarmen er dominerende.

Potensialet for sparing og lokal energiproduksjon i bygg er enormt. Energikommisjonen anslo mulighet for 15-20 TWh energisparing, 6-11 TWh varmepumper og 5-10 TWh solkraft bare frem til 2030. Tilsvarende potensial for vekst i fjernvarme er ca 1/10 av dette, eller 2-4 TWh. Av hensyn til energisystemet er det svært viktig at virkemidlene innrettes for å utløse noe av det store potensialet i bygg og husholdninger. Det gir oss raskere TWh til kraftbalansen enn både utbygging av ny kraft og fjernvarme, beslaglegger ikke natur og er konfliktfri. Vi trenger også utbygging av fjernvarme, men ikke på bekostning av energieffektivisering i bygg.