trygve
Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme, utenfor NHO-huset på Majourstua med NVEs hovedkontor i bakgrunnen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Norsk Fjernvarme mener NVE i liten grad adresserer det regjeringen ba om, og fullstendig ser bort fra realiteten i kraftnettet.

Norsk Fjernvarme reagerer kraftig på NVEs reviderte forslag til energimerking og vekting av fjernvarme, som de har levert til Olje- og energidepartementet.

– Dette er jo en total kuvending fra NVE i forhold til hva de leverte fra seg i sommer. Det er ikke noe tvil om at denne vektingsfaktoren de nå foreslår å innføre, i liten grad adresserer det regjeringen har bedt om. Det ser fullstendig bort fra realiteten i kraftnettet. Det er faktisk et stort behov for at disse bygningene bidrar til å løse effektproblematikk i kraftnettet framover, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme, til Energiteknikk.

Overser Enova

Forslaget er en betydelig svekkelse i forhold til NVEs forrige innspill til vektingsfaktor for fjernvarme, på 0,45 og 0,6, som nå er hevet til 0,8. Multiconsult foreslo i et innspill til NVE en enda gunstigere faktor for fjernvarmen, nemlig 0,2-0,3. Jo lavere tall, desto bedre for fjernvarmen.

– Hvis man hadde lagt til grunn det NVE opprinnelig foreslo, å likestille produksjon av varme i bygget med produksjon av vare utenfor bygget, kunne man i større grad fått realisert mer vannbåren varme i den eksisterende bygningsmassen. Isteden er man opptatt av at eksisterende bygg som allerede har fjernvarme, ikke har noen insentiv vil energieffektivisering fordi de da endelig vil bli premiert for den rollen de faktisk spiller i kraftnettet. Her har NVE plutselig tatt på seg noen andre briller enn de hadde i sommer, sier Tomren-Berg.

Han mener NVE ser fullstendig bort fra innspillet de fikk fra Enovas om at ordningen ikke må være i disfavør av fjernvarme.

Ser bort fra gjenbruk

Tomren-Berg er svært kritisk til at NVE hevder at bruk av fjernvarme til oppvarming av bygg ikke generelt kan kalles energieffektivisering.

– Hva slags definisjon av energieffektivisering er det da Norges vassdrags- og energidirektorat da legger til grunn? Hvis du tar overskudsvarme – kjenn på ordet – det er noe som ikke blir brukt, og så bruker du det istedenfor å bruke strøm. Hvordan kan man si at det ikke er energieffektivisering, spør han retorisk.

– I praksis ser NVE helt bort fra at gjenbruk av energi faktisk er energieffektivisering, sier Tomren-Berg.

– Det NVE fullstendig ser bort fra her, men som vi trodde var poenget med å endre energimerkeordningen, er at det blir meningsløst å gjøre det å produsere varme i et bygg til noe veldig mye mer positivt enn å produsere varme i en by, eller distribuere overskuddsvarme til byggene i den byen.

Rydde plass i kraftnettet

Han mener forslaget rimer dårlig med de politiske signalene fra regjeringen.

– Det jeg ikke forstår er at regjeringen og to statsråder sto fram under lanseringen av regjeringens handlingsplan for energieffektivisering og spesifiserte at det man skal spare er strøm. 10 TWh-målet på strøm som skal spares åpner for at man nettopp kan utnytte overskuddsvarme og bruke overskudsvarme istedenfor å bruke strøm, vil jo være med å levere på det 10 TWh-målet. Det vil jo i tillegg være med på å rydde plass i et kraftnett som ikke har kapasitet.

– Nå er det jo nettselskap etter nettselskap som sier at det ikke er mer kapasitet. Isteden vil man nå få et insentiv til å fortsette å koble seg av fjernvarme og heller bygge egen varmeproduksjon som er strømbasert i form av varmepumpe. Da vil man komme bedre ut som regel med det. Det er en oppskrift på å legge mer beslag på kraftnettet, sier Tomren-Berg.

– Rare innspill

Han reagerer også på at NVE skriver at de har sett til Sverige.

– Den svenske vektingen på dette er en helt annen. Den er mer i tråd med det opprinnelige forslaget til NVE, sier Tomren-Berg.

Han synes også det er pussig at det legges vekt på at eksisterende fjernvarmekunder mister insentiver til å energieffektivisere.

– Det eneste man gjør, er å anerkjenne fjernvarmens bidrag til energisystemet ved å faktisk utnytte noe annet enn strøm, som vi i dag ikke får, og som vi hadde fått anerkjennelse for hvis de hadde utnyttet en varmepumpe som står i bygget. Her blandes det samen mange rare innspill som det er vanskelig å forholde seg til, hevder Tomren-Berg.

Tror på argumenter

– Jeg skjønner heller ikke hva de mener med å skrive at fjernvarme har høyere utslipp enn strøm, og at man dermed ikke kan favorisere det. Da teller de avfallsforbrenningen feil.

– Tror du det er mulig å snu dette?

– Ja, jeg har veldig tro på fornuft og gode argumenter, så her er det bare å krumme nakken og sette i gang, sier Tomren-Berg.

OED sa tidligere i høst at de har som mål å få saken ut på høring så fort som mulig.