mast linje
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Det er urimelig at de mest sårbare strømkundene må betale de høyeste påslagene, mener Forbrukerrådet. OED forlenger ågerpris-forbudet enda en gang.

I sitt høringsinnspill til Strømprisutvalget etterlyser Forbrukerrådet tiltak knyttet til ordningen med pliktstrøm.

«Vi mener det er uheldig at strømprisutvalget ikke har vurdert ordningen med pliktstrøm siden dette er en ordning som mer enn 60.000 forbrukere har til enhver tid», skriver Forbrukerrådet.

Forbrukere som ikke kan betale kraftleverandør og ikke inngår avtale om utsettelse eller nedbetaling av faktura, vil etter purring og betalingspåminnelser få kundeforholdet sagt opp. Da vil nettselskapet automatisk levere såkalt pliktstrøm til forbrukeren, ettersom nettselskapene har leveringsplikt etter energiloven.

25 øre i påslag

Pliktstrøm er ment å være en midlertidig ordning, men tallene viser at over halvparten har dette som en langsiktig ordning. Ved utgangen av andre kvartal i år hadde ifølge Forbrukerrådet nesten 35.000 husholdninger hatt leveranse av pliktstrøm i mer enn seks måneder, og det var over 5000 som hadde hatt pliktleveranse av strøm i mer enn fem år.

«Ordningen med pliktstrøm er lite økonomisk gunstig med høyere påslag på spotpris enn de rimeligste avtalene i markedet», påpekes det i høringsinnspillet.

Som Energiteknikk har omtalt, tok nettselskapene fram til desember 2022 opptil 25 øre/kWh i påslag på Nord Pools områdepris for pliktleveranser av strøm.

Dyres for de mest sårbare

Det var i desember 2022 at det ble innført en midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser, som siden ble forlenget. Målet var at forbrukere med betalingsproblemer på pliktstrøm ikke skulle få høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser. Endringen gjaldt frem til 1. januar 2024, men mandag forlenget Olje- og energidepartementet (OED) ordningen frem til 1. juli 2024, går det fram i en melding fra departementet.

Den midlertidige endringen åpnet kun for et påslag på maksimalt 5 øre/kWh eksklusive avgifter, og det er dette som nå forlenges.

Forbrukerrådet har støttet OEDs midlertidige forskriftsendring for å redusere påslaget per kilowattime pliktstrøm, og mener det bør innføres et varlig lavere tak enn før den midlertidige forskriften.

«Forbrukerrådet mener at det framstår urimelig at noen av de mest sårbare strømkundene i praksis skal betale de høyeste påslagene per kWt».

«På lang sikt må det finnes permanente løsninger i markedet for pliktstrøm som sikrer sårbare forbrukere», skriver Forbrukerrådet.

Vurderer ny innretning

OED skriver i meldingen at de vurderer ny innretning på ordningen med leveringspliktig kraftleveranse, og at de har innhentet vurderinger fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE.

«Departementet vil ferdigstille vurderingen tidlig i 2024 og eventuelle forslag til endringer vil sendes på høring på vanlig måte».