sørnettet
Arkivfoto: Tore Halvorsen

Statnett starter utredning av 420 kV-løsning til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet.

Forbruksutviklingen av strøm i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet har vært stor og det er et ønske fra næringslivet om å bruke mer strøm.

Men Statnett har tidligere holdt fast på å satse på å bygge ut nettet på 132 kV-nivå istedenfor å bygge 420 kV. Dette har både Elmea og Vestall vært sterkt kritiske til. Nå ser Statnett ut til å ha snudd.

Som følge av forbruksutviklingen «vil Statnett i samarbeid med Vestall, Elmea og Noranett starte arbeidet med å utrede for en 420 kV-løsning for å sikre en god fremtidig nettløsning», skriver selskapet i en pressemelding.

– Ikke tilstrekkelig

I år setter Statnett i drift en ny kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, men kapasiteten til linja er ikke tilstrekkelig for ytterligere vekst i nytt strømforbruk.

– I 2024 setter vi i drift en ny kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbotn. Kapasiteten denne linjen gir, er ikke tilstrekkelig for ytterligere vekst i nytt strømforbruk. Derfor for starter vi nå opp arbeidet med en konseptvalgutredning for å finne gode konsept for 420 kV-løsning til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet, sier direktør Anne-Sofie Ravndal Risnes i Statnett i meldingen.

Konseptvalgutredningen skal etter planen oversendes Energidepartementet høsten 2024.

20 prosent økning

Det er det siste året registrert økt forbruk i Lofoten og Vesterålen, med et rekordhøyt forbruk på 433 MW. Det er en økning sammenlignet med tidligere år på nærmere 20 prosent. Statnett forventer også at vanlig forbruk vil øke ytterligere i årene som kommer.

De regionale nettselskapene og Statnett har flere større lednings- og stasjonsprosjekt under utbygging som krever utkobling i store deler av sommerhalvåret. Når de kobler ut deler av strømnettet, reduseres overføringskapasiteten.

Setter ned grensa

For å sikre strømforsyning til dagens strømkunder, og de aktørene som har fått reservert nettkapasitet, må endrer Statnett grensen for vanlig forbruk i denne regionen fra 5 MW til 1 MW.

Dette medfører at alle nye forbrukssaker over 1 MW skal avklares med overliggende netteier. Tilknytningssaker over 1 MW kan være aktuelle for tilknytning på vilkår. Det vil Statnett utrede videre sammen med de regionale nettselskapene.

Ser på tiltak

Statnett skriver at de er i gang med planlegging av tiltak for å løfte kapasitet og heve grensen for vanlig forbruk.

– Vi ser på hvilke kortsiktige tiltak som kan øke kapasiteten i nettanleggene for å legge til rette for økt forbruk,​ og vi vil vurdere hva vi kan realisere av løsninger for styring, utkobling og lagring sammen med nettselskapene i regionen​, sier Risnes.

Minst ti år

I en felles pressemelding fra Elmea, Noranett og Vestall  uttrykkes det glede over at Statnett nå har valgt 420 kV istedenfor 132 kV for den videre utbyggingen i regionen. Men daglig leder Pål Martinussen i Elmea uttaler at en utbygging av den nødvendige 420 kV-linjen sannsynligvis vil ta minst ti år fra oppstart av KVU.

–Situasjonen vi nå er kommet i er bekymringsfull med tanke på næringsutvikling og energiomstilling i vår region. Det er faktisk unikt at en hel region i Norge blir «strupet» på denne måten, sier Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall, i meldingen.