Stikkord: Forte Vannkraft

Svardøla

Sikrer seg 85 GWh gjennom andel i 13 kraftverk og en kraftkjøpsavtale.

Rein Husebø og Askjell Tonstad

Skal bore vannveier med større diameter til småkraftverk.

Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

Rein Husebø

Ønsker å bygge større kraftverk.