Stikkord: Multiconsult

Bjerkreim

Landbasert vindkraft omsatte for 14,2 milliarder kroner i fjor, mot 11,3 milliarder for vannkraften.

Bjerkreim trafostasjon

Skal prosjektere transformatorstasjoner.