Stikkord: Multiconsult

Bodø kommune installerer solceller på taket av en ny skole som test for framtidige nullutslippsbygninger.

Solceller

Lovverket er gammeldags, og utformet for store vannkraftverk, hevder Bjørn Thorud i Multiconsult.

Bjerkreim

Landbasert vindkraft omsatte for 14,2 milliarder kroner i fjor, mot 11,3 milliarder for vannkraften.

Bjerkreim trafostasjon

Skal prosjektere transformatorstasjoner.