Stikkord: Rainpower

Herand

Med peltonturbin på 24 MW blir Herand kraftverk Forte Vannkrafts største verk.

Vidar Borhaug

Vil bli elektromekanisk leverandør, snuser på kaplan-markedet i Sverige.