mast
Illustrasjonsfoto: Kjell Morten Klevsand/Mostphotos

En rekke nettselskaper og organisasjonen er enige om en felles anbefaling om ny nettleie, der be ber om at minst 50 prosent av nettselskapets inntekter skal komme fra energileddet.

 • Øyvind Zambrano Lie

Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder, opplyser aktørene i en felles pressemelding.

Anbefalingen blir oversendt til Olje- og energidepartementet i dag, torsdag. Den er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv (se liste nederst i artikkelen).

Det har som kjent vært svært  mye fram og tilbake om den planlagte nye nettleien, noe som munnet ut i retrett fra NVE høsten 2020 og et utvannet forslag.

I juni 2021 vedtok så OED nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1. januar 2022, og selskaper presenterte sin nye nettleie. Men så utsatte OED 22. desember innføringen til 1. juli 2022.

50 prosent energiledd

Stridens kjerne om Reguleringsmyndigheten for energis (RME) sitt utvannede forslag har for mange vært anbefalingen om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.

Notatet som nå er videreformidlet til OED, representerer en felles anbefaling for å komme rundt særlig dette uenighetspunktet. Anbefalingen er at OED sikrer at den til enhver tid gjeldene forskrift, eller dispensasjon fra denne, gjør det mulig å gjennomføre de felles anbefalingene til ny nettleiemodell.

5 punkter

Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet, anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under.

1.  Energiledd som utgjør minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter

Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.

2. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd

Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.

3. Et kapasitetsbasert fastledd

Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.

4. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022

Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med juli 2022.

5. Evaluering av ny nettleie høsten 2024

Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Lover grundig behandling

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) har følgende kommentar til innspillet i NRKs Nyhetsmorgen:

– Vi takker for et godt innspill i en viktig sak, og jeg vil love at det vil få en grundig behandling.

Disse har skrevet under på anbefalingen:

 • Agder Energi Nett                         
 • Arva                                                  
 • BKK Nett                                         
 • Elinett                               
 • Elvia                                                  
 • Glitre Energi Nett
 • Lnett
 • Linea
 • Mørenett
 • Norgesnett
 • Tensio  
 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • Samfunnsbedriftene Energi
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Greenpeace
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Huseierne
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo, en landsforening i NHO
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Elektroforeningen
 • Byggevareindustriens Forening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening